Aanmeldingsformulier nieuwe leden
  


Bankgegevens
Indien je niet akkoord met bent de afschrijving, dan kun je binnen 56 dagen bij je eigen bank opdracht geven om het geïncasseerde bedrag terug te boeken.

Gegevens van de tenaamstelling van de bankrekening waarvoor de machtiging wordt verleend:

Bankrekeningnummer waarvoor de machtiging wordt verleend:


Overige informatie